SLENESET GOLFKLUBB

Banestatus

Informasjon om baneforhold

Her vil vi legge ut relevant informasjon om fremdrift og pågående utbedringer.

Det vil også her bli lagt ut lokale regler og kart som viser baneoppsettet.

Pågående arbeider på banen:

Hull 3: Greenbunker er under etablering og forventes ferdigstilt i juni. Havner ballen i bunker før den

er ferdig eller i GUR kan den droppes uten straff.

Det skal også etableres et nytt utslag for hull 3 som øker avstanden til green med ca 30m.

 

Hull 1: Ny green og nytt utslag. Ny green er under oppbygning, skulle ball komme på denne kan den

hentes dersom det er forsvarlig, hvis ikke plasser ny ball uten straff.

 (Hullet spilles i henhold til gjeldende kart som vanlig)

Sleneset Golfklubb

Slipsteinneset

8762 Sleneset

 

Følg oss på sosiale media for de siste oppdateringene.

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.

COPYRIGHT © 2018. EVENT66 ATL